The Old Norse word stikkknífr
Word stikkknífr
s t i k k k n í f r
Meaning dagger, dirk
Synonyms sakknifr, handsaks

Other words that might be of interest
sverð ‘sword’, fjándi ‘enemy’, knífr ‘knife’