The Palaic word ga-aš-šu-u-ta-at
Word ga-aš-šu-u-ta-at
IPA gaššūtat
Meaning meat, body parts
Synonyms aš-ku-ma-u-wa, ḫa-a-ri-ša-at

Comments
Designation for some kind of meat/flesh or body parts for offering.

Other words that might be of interest
a-ḫu- ‘to drink’, a-ta- ‘to eat’, ša-am-lu-u- ‘apple’, u-iš-ta-aš ‘bread’, ma-li-ta- ‘honey’, zu-uz-zu-wa ‘food, bread’