The Eteocypriot ? e-ne-mi-na
Word e-ne-mi-na
e ne mi na
Transliteration enemina
Meaning ?

Comments
See P.M Steele (2013)

Inscriptions: EC 3 (x2)